در تماس بودن

راههای ارتباطی با ما

برای تامین هر نوع حنای صادراتی با ما در تماس باشید

آدرس
ایران-یزد-خیابان کاشانی-ابتدای خیابان مسکن و شهرسازی

راه ارتباطی

دهقانی ۰۹۱۳۳۵۷۴۸۶۸

ساعات پاسخگویی
۸ صبح تا ۲۱ شب